Cập nhật

[Cập nhật]

- Bổ sung tính năng xem trang bị của người chơi khác (alt + chuột phải vào nhân vật), phí 10tr zen

- Bổ sung tính năng ẩn nhân vật giúp giảm lag khi mở nhiều cửa sổ ( Phím H)

- Sửa lỗi muun pet

- Sửa lỗi gửi ngọc sinh mệnh vào ngân hàng và một số lỗi nhỏ

Đăng ngày 03/04/2019 Bởi admin

Hiện tại chỉ có một máy chủ.