Cập nhật

- Tăng giới hạn giảm sát thương của dòng gia cường lên 9%

- Thay đổi phần thưởng Huyết lầu 8

- Cập nhật thêm set thần mới "Frost Soul"

+ Nâng cấp từ bộ linh hồn, nguyên liệu bán tại cửa hàng ruud.

Đăng ngày 12/01/2019 Bởi admin

Hiện tại chỉ có một máy chủ.