Cập nhật

- Cập nhật vũ khí season 14 cho tất cả class

- Nâng cấp lên từ vũ khí thánh thần và Soul Anvil mua tại Ruud Shop

 

​​​​​​​

Đăng ngày 04/01/2019 Bởi admin

Hiện tại chỉ có một máy chủ.