Vũ khí socket season 7

Nguyên liệu cần thiết:
- 1 Mảnh ghép vũ khí
- 3 Vũ khí socket +7 trở lên +4 OP
- 2 Vật liệu loại 1
- 1 Vật liệu loại 2
- 1.000.000 zen
* Tỉ lệ thành công tối đa 80%

Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chaos Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được vũ khí socket tương ứng, thất bại sẽ mất hết tất cả nguyên liệu ép.

ex700-ep-vu-khi-socket-chao-goblin.jpg

* Mảnh ghép vũ khí: có tổng cộng 12 mảnh ghép vũ khí khác nhau, tương ứng với việc ép ra 12 loại vũ khí Ex700 khác nhau. Có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Raklion.
1. Mảnh ghép Sóng  âm (Sonic Combination Note): dùng để ép ra Sóng  m Kiếm (Sonic Blade) (DK)
2. Mảnh ghép Linh Phong (Cyclone Combination Note): dùng để ép ra Linh Phong Kiếm (Cyclone Sword) (DK)
3. Mảnh ghép Tinh Kiếm (Blast Combination Note): dùng để ép ra Tinh Kiếm (Blast Breaker) (DK,MG)
4. Mảnh ghép Long Giáo (Magma Combination Note): dùng để ép ra Long Giáo (Magma Spear) (DK)
5. Mảnh ghép Sừng Thép (Horn Combination Note): dùng để ép ra Sừng Thép (Horn of Steel) (DK)
6. Mảnh ghép Thiên Sứ (Angelic Combination Note): dùng để ép ra Cung Thiên Sứ (Angelic Bow)(ELF)
7. Mảnh ghép Quỷ (Devil Cross Combination Note): dùng để ép ra Nỏ Quỷ (Devil Crossbow) (ELF)
8. Mảnh ghép Tầm Ma (Spite Combination Note): dùng để ép ra Gậy Tầm Ma (Spite Staff) (DW,MG)
9. Mảnh ghép Mệnh Kiếm (Asura Combination Note): dùng để ép ra Mệnh Kiếm (Asura) (MG)
10. Mảnh ghép Sấm Sét (Thunder Combination Note): dùng để ép ra Quyền Trượng Sấm Sét (Thunderbolt) (DL)
11. Mảnh ghép Huyền Quang (Miracle Combination Note): dùng để ép ra Gậy Huyền Quang (Miracle Staff) (DW,MG)
12. Mảnh ghép Triệu Thần (Soul Combination Note): dùng để ép ra Gậy Triệu Thần (Summon Spirit Staff) (SU)


* Vật liệu loại 1: có thể tìm thấy ở Raklion các vật liệu loại 1 sau:
1. Lông sư tử (Ice Walker's Mane): săn được từ Ice WalkerWalker
2. Băng voi (Mammoth's Bundle of Fur): săn được từ Giant Mammoth
3. Mảnh vỡ băng (Giant's Icicle): săn được từ Ice Giant
4. Nọc nhện (Coolutin's Poison): săn được từ Coolutin
5. Trái tim kiếm sắt (Iron Knight’s Heart): rớt ra từ Iron Knight


* Vật liệu loại 2: có thể tìm thấy ở Raklion các vật liệu loại 2 sau:
1. Sừng ma thuật (Dark Mammoth’s Horn): săn được từ Dark Mammoth
2. Rìu băng khổng lồ (Dark Giant’s Axe): săn được từ Dark Giant
3. Huyết nhện (Dark Coolutin's Poison): săn được từ Dark Coolutin
4. Linh hồn kiếm sắt (Dark Iron Knight’s Sword): săn được từ Dark Knight Iron

ex700-nguyen-lieu-loai-1-2-ep-vu-khi-socket-ex700.jpg

ex700-bang-ep-vu-khi-socket-ex700.jpg

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.