Vũ khí rồng cấp 2

- Để chế tạo Búa thiên sứ cần có Thép thiên, bạn có thể có được từ các sự kiện, boss trong game

- Nguyên liệu:

    + 10 Thép thiên
    + 1 ngọc hỗn nguyên
    + 1 Ngọc sáng tạo
    + 1 đá hộ mệnh
    + 1 cụm tâm linh
    + 1 cụm ước nguyện
    - Tỉ lệ thành công 100%

mix_hammẻ.jpg

- Sau khi có được búa thiên sứ, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp.

- Nguyên liệu:

    + 1 Vũ khí rồng cấp 1 tối thiểu +15, +4 tính năng
    + 1 Búa thiên sứ
    + 1 ngọc hỗn nguyên
    + 1 ngọc sáng tạo
    + 1 cụm sinh mệnh (30)
    + 1 cụm tâm linh (30)
    + 1 cụm ước nguyện (30)
    - Tỉ lệ thành công 100%

mix_a_w.jpg

- sau khi nâng cấp thì sẽ nhận được ngẫu nhiên dòng hoàn hảo, 5% nhận được full dòng.

- Đặc biệt tại phiên bản này sẽ có thêm vũ khí rồng cho quyền binh

rf.jpg

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.