Trang bị huyết thần

- Huyết thần là những món đồ thần có sức mạnh cao nhất trong chủng loại đồ thần.

- Để chế được những món đồ này bạn cần có "Linh hồn anh hùng" và "Ấn phù huyết thần" những nguyên liệu này có bán tại cửa hàng ruud

ruudshop.jpg

- Bạn có thể kiếm được ruud bằng cách săn các loại boss trong game.

- Sau khi đã có Linh hồn anh hùng và ấn phù huyết thần, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp.

mix blood.jpg

- Món đồ xoay được có tỷ lệ xuất hiện dòng may mắn là 30%.

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.