Thời gian sự kiện trong game

Sự kiệnThời gianPhần thưởng
Huyết Lầu2:30, 4:30, 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30Exp, chaos, ruud
Quảng Trường Quỷ1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30Exp
Hỗn Nguyên Lầu2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00Đồ thần, ngọc, ruud
Bạch Long Điện1:30, 5:30, 9:30, 13:30, 17:30, 21:30Sói hoàng kim
Double Goer--Ngọc
Imperial Guardian--Ngọc, thép thiên
Last Man Standing20:00P.O
Boss Vàng2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00Hộp kundun(Có full dòng)
Phù Thủy Trắng2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00Ngọc
Medusa(PeaceSwamp)1:00, 5:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00Đồ thần, đồ hoàn hảo, ruud, thép thiên
Selupan(Lacleon)3h sau khi chếtĐồ socket
Kundun(Kalima7)6h sau khi chếtĐồ thần, ruud, thép thiên, +1 reset
Core Magriffy(Nars)3h sau khi chếtĐồ hoàn hảo(max 3 dòng), ruud, ngọc, thép thiên
Lord Silvester(Urk)3h sau khi chếtĐồ shop ruud, ruud, thép thiên
Thỏ Ngọc--Trứng thú(Muun pet hoặc zen)
Moss Merchant2:00, 8:00, 14:00, 20:00--
Công thành chiến20:00 thứ 7, 2 tuần mỗi lần 

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.