Nâng cấp trang bị huyết thần

- Các trang bị huyết thần có thể nâng cấp lên để tăng chỉ số sức mạnh

- theo thứ tự: Huyết thần -> Hắc thần -> Thánh thần -> linh hồn

- Nguyên liệu cần thiết để nâng cấp:

    + 1 Ngọc hỗn nguyên

    + 1 Ngọc sáng tạo

    + 1 Cụm ngọc tâm linh (10), (30)

    + 1 Cụm ngọc ước nguyện (10), (30)

    + Giáp trụ:

        * Mãnh vỡ phong ấn: Huyết thần -> Hắc thần

        * Phong ấn thánh thần: Hắc thần -> Thánh thần

        * Phong ấn linh hồn: Thánh thần -> linh hồn

    + Vũ khí:

        * Đe hắc thần: Huyết thần -> Hắc thần

        * Đe thánh thần: Hắc thần -> Thánh thần

        * Thánh thần -> linh hồn (sắp có)

- Sau khi nâng cấp thì món đồ sẽ trở về +0, các tính năng và dòng hoàn hảo được giữ nguyên.

mix dark.jpg

 

mix dark w.jpg

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.