Hệ thống Quả sức mạnh

- Quả sức mạnh là các loại quả giúp bạn tăng các chỉ số điểm cộng. Chỉ số được tăng sẽ là chỉ số vĩnh viễn.

- Có tổng cộng 5 loại quả: Quả sức mạnh, Quả Nhanh nhẹn, Quả sức khỏe, Quả Năng Lượng, Quả mệnh lệnh, khi sử dụng quả sẽ tăng (từ 1-3 điểm) hoặc giảm (1-9 điểm) điểm cộng tương ứng các cột.

- Để mở thông tin quả, bạn mở menu nhanh sau đó chọn "Hệ thống quả".

fruit_i_open.jpg

Bảng hệ thống quả

- Quả được kết hợp từ Ngọc Sáng Tạo và Ngọc Hỗn Nguyên, kết hợp tại Yêu tinh sáng tạo (Noria 180,102) với mục kết hợp bình thường, tỷ lệ thành công là 90% với phí xoay là 3.000.000 zen

- Mỗi nhân vật sẽ có giới hạn tối đa điểm cộng quả tùy theo số lần reset của nhân vật.

- Mỗi điểm được thêm, nhân vật sẽ tăng 30 HP và 60 SD vĩnh viễn.

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.