Chế tạo cánh cấp 4

- Để chế tạo cánh cấp 4 bạn cần có Lông vũ Garuda và Linh hồn Garuda

- Bạn có thể có được Linh hồn Garuda khi đánh quái tại bản đồ Barracks và Swamp of Darkness

- Sau khi có được Linh hồn Garuda bạn cần chế tạo Lông vũ Garuda

- Nguyên liệu:

+ 1 Cánh cấp 3 tối thiểu +13 +4 tính năng

+ 1 Cụm ngoc hỗn nguyên (30)

+ 1 Cụm ngọc sáng tạo (30)

+1 Cụm ngọc ước nguyện (30)

+1 Cụm ngọc tâm linh(30)

mix_garuda1.jpg

- Sau khi có Lông vũ Garuda, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp.

- Nguyên liệu:

+ 1 Lông vũ Garuda

+ 1 Linh hồn Garuda

+ 1 Cụm ngoc hỗn nguyên (30)

+ 1 Cụm ngọc sáng tạo (30)

+1 Cụm ngọc ước nguyện (30)

+1 Cụm ngọc tâm linh(30)

mix_wing_4.jpg

- Sau khi kết hợp thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 4

414.gif415.gif416.png417.png418.png419.png420.png

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.