Chế tạo cánh cấp 3

- Để chế tạo cánh cấp 3 bạn cần có Lông Vũ Condor và Linh Hồn Condor, bạn có thể có được Linh Hồn Condor khi đánh quái tại bản đồ Barracks.

img_epwing3_02.jpg img_epwing3_03.jpg

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.