Chế tạo cánh 3.5 / siêu cánh 3.5

- Nguyên liệu cần có:

    + 1 cánh cấp 3 tối thiểu +9 +4 tính năng

    + 1 Ngọc hỗn nguyên

    + 1 Ngọc sáng tạo

    + 3 Cụm ngọc ước nguyện (30)

    + 3 Cụm ngọc tâm linh (30)

    + 1 Món đồ thần tối thiểu +9 +4 tính năng

    + 1 tỷ zen

    + tỷ lệ thành công: 75%

- Sau khi kết hợp thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh 3.5

406.gif407.gif408.gif409.gif410.gif411.gif412.png

- Và có 15% ngẫu nhiên được 1 trong 3 loại siêu cánh 3.5

402.png403.png405.png

 

mix3.5.jpg

- Tỷ lệ quay được full dòng là 5%

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.