Chế tạo cánh 2.5

- Nguyên liệu cơ bản:

+ Da Quỷ Vương săn tại bản đồ Aida2 (Blue Golem)
+ Gầm Phượng Hoàng săn tại bản đồ Icarus (Great Drakan)
+ Linh Hồn dơi lửa săn tại bản đồ Tarkan2 (Beam Knight)
+ Vua Xương săn tại bản đồ Losttower (Death Knight)

16.png

- Sau khi có nguyên liệu cơ bản, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp.

- Nguyên liệu:

+ 1 cánh cấp 2

+ 1 Ngọc hỗn nguyên

+ 1 Ngọc sáng tạo

mix2.5.jpg

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.