Tải game

  • - Bạn cần có tối thiểu 2GB dung lượng còn trống để cài đặt game

  • - Các trường hợp game bị thoát lúc đang nạp dữ liệu, các bạn chỉ cần thêm Main.exe vào DEP. Theo hướng dẫn sau:
    • +Truy cập vào Performance Options bằng cách bấm Win+R :
    • +Dán vào hộp thoại: "%windir%\system32\SystemPropertiesPerformance.exe"
    • +Tại mục "Data Execution Prevention" chọn "Add..." và chọn đường dẫn đến main.exe tại thư mục cài đặt game.

Full Client

Google Drive | 1002 MB  Download (Archive.zip)
Mega | 1002 MB  Download (Archive.zip)

Requirements

Component Minimium Recommend
Processor Pentium 1.8 Ghz Core 2.2 Ghz
System Memory 1GB 2GB
Video Card HD Graphics Geforce 8600
DirectX DirectX 9.0c
Hard Disk Space 2GB
Operating System Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Additional software

603be133ff0bdfa0f83f21e74191cf6770ea43bb
Hiện tại chỉ có một máy chủ.