- Tăng giới hạn giảm sát thương của dòng gia cường lên 9%

- Thay đổi phần thưởng Huyết lầu 8

- Cập nhật thêm set thần mới "Frost Soul"

+ Nâng cấp từ bộ linh hồn, nguyên liệu bán tại cửa hàng ruud.

 

Đăng ngày 12/01/2019

+ Khoảng cách thời gian giữa các boss là 2h

+ Lord of Ferea

- Bản đồ: Ferea

- Thời gian: 1h00, 7h00, 13h00, 19h00

+ Nixie Battle

- Bản đồ: Nixie Lake

- Thời gian: 5h00, 11h00, 17h00, 23h00

+ God of Darkness

- Bản đồ: Swamp of Darkness

- Thời gian: 3h00, 9h00, 15h00, 21h00

Đăng ngày 03/01/2019

- Cập nhật vũ khí season 14 cho tất cả class

- Nâng cấp lên từ vũ khí thánh thần và Soul Anvil mua tại Ruud Shop

 

Đăng ngày 04/01/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.