Tin tức

Cập nhật

- Mở khóa giao dịch cánh ss8

- Mở chức năng chợ ảo, có thể bán bằng wcoinc, wcoinp

Đăng ngày 09 / 04 / 2018

Thông báo

Máy chủ sẽ bảo trì cập nhật sáng ngày 15/03/2018.

+ Sửa một số lỗi nhỏ

+ Bổ sung tính năng combo cho tất cả chủng tộc trong game

 - DW: Phóng sét -> Cột Lửa.-> Mưa độc tố

 - ELF: Liên hoàn tiễn -> Xuyên tâm tiễn -> Mũi tên băng.

 - MG: 1. Chém ánh sáng -> Chém lửa -> Chém xoáy.

           2. Chém ánh sáng -> Kiếm lửa -> Chém xoáy.

 - DL: Sóng âm -> Hỏa âm -> Xích hỏa long.

 - SUM: Lôi điện -> Shock Điện -> Hút máu.

Đăng ngày 08 / 04 / 2018

Chúc mừng năm mới

- Nhân dịp năm mới đang gần kề, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
- Xì lì tất cả những tài khoản có online trong 30 ngày gần nhất 2000wcoinc!

Đăng ngày 08 / 04 / 2018

Bảo trì cuối năm

- Sửa một số lỗi tồn đọng
- Mở khóa khảm đồ socket

Đăng ngày 08 / 04 / 2018

Hiện tại chỉ có một máy chủ.
Vui lòng chờ...