Owner: 1MyHouse
Next Seige: 21/01/2018
Mở lại chức năng thay đổi email:
- Để tăng tính bảo mật việc thay đổi email sẽ cần email hiện tại để nhận tin nhắn có chứa đường dẫn thay đổi email mới (Có thể mất 5-10 phút để nhận được email)

- Các trường hợp đăng ký email ảo thì các bạn(người mua/người bán) có thể đăng ký một email mới đúng với email ảo trên.

Posted05 / 01 / 2018

- Bổ sung tất cả muun pet từ season 13 !

Posted12 / 12 / 2017

- add thêm 200 muun pet mới
- mở lại game để cập nhật phía client.

Posted08 / 12 / 2017

Cánh cấp 4 (Season 13 Ep1).

1. Feather of Garuda:
+ 1 Siêu wing 3 tối thiểu +13 +4op
+ 1 Cụm ngọc hỗn nguyên +2
+ 1 Cụm ngọc sáng tạo +2
+ 1 Cụm ngọc tâm linh +2
+ 1 Cụm ngoc ước nguyện +2

-Tỉ lệ thành công: 60%

2. Flame of Garuda: Có thể tìm thấy tại bản đồ Acheron.

3. Wing 4:
+ 1 Feather of Garuda
+ 1 Flame of Garuda
+ 1 Cụm ngọc hỗn nguyên +2
+ 1 Cụm ngọc sáng tạo +2
+ 1 Cụm ngọc tâm linh +2
+ 1 Cụm ngoc ước nguyện +2

-Tỉ lệ thành công: 40%

Posted07 / 12 / 2017

- Cập nhật hệ thống muun pet
- Trứng rơi khi giết Rabbit / Fire flame ghost

Posted07 / 12 / 2017

+ class Summoner
- Thay đổi sức mạnh cho một số món đồ
+ Quay vũ khí rồng cấp 2 sẽ có thêm dòng socket ( tối đa 3)!
+ Quay vũ khí socket Ex702 sẽ có thêm 1 dòng hoàn hảo ngẫu nhiên !
+ Jewel of Luck có thể sử dụng cho cánh
+ Tỉ lệ Jewel of Luck / Skill 100%

Posted07 / 12 / 2017

+ Cập nhật thêm tính năng nhỏ
- Post món đồ
- Sử dụng Ctrl+chuột phải vào món đồ sẽ tự post lên kênh chat
+ Cập nhật mới cho đồ Socket
- Nếu là đồ Socket nhưng không có dòng socket thì vẫn có thể gia cường

Posted07 / 12 / 2017

+ Tăng giới hạn cấp độ của đồ lên +15
- Tỉ lệ 85/80/75/70/65
+ Mở tính năng socket
+ Mở tính năng quay vũ khí socket Ex700
- Nguyên liệu rơi tại Lacleon
+ Thay đổi Boss Selupan sẽ rơi đồ socket.
+ Sửa lỗi hình ảnh Set Thái âm

Posted07 / 12 / 2017

Chào mừng tới exilemu, cảm ơn đã ủng hộ trò chơi
Để xem thêm thông tin về trò chơi, tham gia diễn đàn tại địa chỉ : https://forum.exilemu.com

Posted26 / 09 / 2017

Hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...